Er kystsikring en god ide

Klimarapporten har sat dagsorden på nye skatter til de enkelte grundejere.

Det er hensigten med denne hjemmeside, at få skabt så megen debat, at vi kan få ændret Bekendtgørelsen af lov om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven) eller endnu bedre, få den fjernet til fordel for en helt ny klimabeskyttelseslov.

Danmark har i mange år beskyttet kysterne mod stormflod og orkaner. Jylland har dog fået en betydelig opmærksomhed af staten, når det gælder kystsikring, til beskyttelse af den jyske vestkyst.

Stormflod og orkaner er naturkræfter man ikke skal ønske som personlige oplevelser, der i værste fald kan betyde det endelige farvel til livet. Men overlever man, kan naturkræfterne være det punktum, der forandrer livet de steder, der bliver hårdest ramt af stormflod og orkaner.

Med klimaforandringerne, har vi fået en anden indfaldsvinkel, end dengang kystbeskyttelsesloven blev lavet.

 

Og så er spørgsmålene:

Hvad og hvem skal beskyttes og hvordan skal det betales?

Tør Danmark tage stilling til en samlet plan for Danmark eller skal vi blot lade tilfældighedernes spil råde?

Er kystsikring en god ide eller er det blot beskæftigelsesterapi?

Der er rigtig mange involverede instanser i klimadebatten, men er der for mange kokke til at fordærve maden, før den serveres?

Hermed åbnes debatten.

 

Der er også mulighed for deltagelse i den nye Facebookgruppe: Gruppen er nedlagt.

 

 

NY – hermed åbnes konkrete forslag til ændringer af loven.

– Underskrifterne er sent til ministeren og siden er lukket.

Ændringsforslag til ny kystbeskyttelseslov